Parčík spisovateľské ulice

Naše spoločné Občianske združenie OZ Vlna, do dnešného dňa vďaka vašej štedrosti vyzbieralo od 26darcov 2.307 €  plus od 9osôb prostredníctvom 2%DzP 2.189€ (tieto zdroje však k dispozícii budú najskôr až na jeseň). Srdečná vďaka každému jednotlivcovi !

Celkový náklad len stavebných úprav (terénne úpravy- podkladový štrk, bočné hranice z DT tvárnic, chodník zo zámkovej dlažby, zásypy okrasným kameňom po stranách) ešte bez výsadby, lavičiek a detských preliezok je stanovený na cca 8.900€ ako sme avizovali vo Februári, avšak vybudovanie verejného osvetlenia (rozvody + inštalácia 2 lámp) ešte navýšili rozpočet o ďalších cca 1.300€. Tento náklad sme požiadali zastrešiť firmu Donak s.r.o. (p.T.Zajac), ktorý ako sponzor by sa touto formou tiež spolupodieľal na našom spoločnom diele.

Obec nám prisľúbila tiež príspevok z verejnej kasy cca 500-1.000 €. Keď pripočítame príspevok majiteľa pozemku SJ 1.000€ dostávame sa so zdrojmi krytia na cca 6.500 € (vrátane 2% pre OZ z DÚ). Do celkového nákladu však chýba spomínaných cca 2.400€.

Okrem samotných zbierok nás všetkých sa spoliehame ešte na Nadáciu ORANGE, kde sa ako OZ uchádzame vo viacerých programoch o podporu tohto diela => avšak tieto zdroje budú prevažne určené na pokrytie spomínaných nákladov mimo stavebných úprav, tj. na nákup lavičiek, preliezok pre deti, pieskoviska, príp. výsadby zelene a pod.

Ohľadom prípadnej brigády roznosenia dunajského kameňa (okrasný štrk) ku chodníku by sme vás ešte informovali dodatočne krátkou výzvou o zapojenie sa niektorú slnečnú sobotu behom leta. Pre tých, ktorí by sa zvážili zapojiť aj finančne – keď aj symbolickým príspevkom uvádzam ešte raz č. BÚ OZ Vlna vedený v ČSOB: 4014727524/ 7500. Do poznámky prosím uviesť vaše „meno a parčík“.

Srdečná VĎAKA ešte raz v mene všetkých obyvateľov – vás susedov za každý už zaslaný príspevok na skultúrnenie nášho SPOLOČNÉHO prostredia, ako aj tým – ktorí sa tak ešte snáď chystajú J Pevne veríme, že v priebehu leta by sa nám spoločne podarilo stavebnú časť tohto diela dotiahnuť úspešne do konca !

Vizualizácia:

 

 

 

 

 

Peter Schmidt         0911 910 586               predseda OZ Vlna

 

 

 

 

Vitajte na stránke občianskeho združenia OZ VLNA!

Naše občianske združenie OZ VLNA bolo založené v roku 2011 za účelom zastrešenia spoločných aktivít obyvateľov Čiernej vody.

Hlavným poslaním OZ VLNA je výstavba katolíckeho kostola s pastoračným centrom v miestnej časti Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob.

Aktuálnym projektom je výstavba parčíka a detského ihriska medzi ulicami J.Kráľa a Hviezdoslava.

Popri tejto činnosti realizujeme viacero voľnočasových aktivít ako napríklad

 • letný splav
 • letný rodinný tábor
 • rodinná lyžovačka
 • farský ples
 • šarkaniádu
 • maľovanie na chodníku
 • spevácke, maliarske a tanečné krúžky
 • hľadanie pokladu
 • mikuláš
 • jasličková pobožnosť
 • spevácky zbor SKLZ

Na www.ozvlna.org Vás budeme informovať o aktuálnej činnosti združenia, zároveň sa tu môžete aktívne zapájať svojimi príspevkami.

Ivan Skaloš, Karol Posluch, Peter Bilik, Zdenko Machala, Michal Kružliak, Rastislav Žembery, Peter Fula, Peter Schmidt
(zakladajúci členovia OZ VLNA)