Klub detí Srdce pre deti

Klub detí „Srdce pre deti“ je snahou vytvoriť príjemné a podnetné prostredie pre rozvoj detí predškolského veku (4-6 rokov) a pomocou hry podporovať ich úspešné začlenenie do rovesníckej skupiny. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Chce pomôcť rodinám pri zabezpečovaní zmysluplného programu pre deti, ale je len podpornou výchovnou aktivitou pre rodinu, na ktorej ostáva ťažisko výchovy. Preto je pre nás veľmi dôležitá nepretržitá spolupráca s rodičmi, komunikácia s nimi a spätná väzba.

Tento model klubu nadväzuje a čerpá zo skúseností klubu detí Kľúč k deťom organizovaného vyše 15 rokov organizáciou YWAM (Mládež s misiou).

Klub je zastrešovaný občianskym združením OZ VLNA.

 

Činnosť v klube:

v pracovných dňoch mimo školských prázdnin v čase od 8,00-13,30
v priestoroch klubovne OZ Vlna, Janka Kráľa 20,
Chorvátsky Grob – Čierna Voda

pondelok – pohybové a edukačné hry
utorok – predškolská príprava
streda – hudobno-pohybové aktivity
štvrtok – angličtina
piatok – átrium Dobrého pastiera

Kontakt:              klubik.srdcepredeti@gmail.com

 

nor IMG-20200204-WA0005 P1240544

klubik1

klubik2

klubik3

klubik4

klubik5