Kontakt

Kontaktná adresa
OZ Vlna
Bottova 20
900 25 Chorvatsky Grob
email: schmidt@ozvlna.org

Kontaktné osoby
Predseda združenia: Peter Schmidt
Podpredseda združenia: Jaroslav Kling

IČO: 42256569
DIČ: 2023368820
Banka ČSOB číslo účtu: 4014727524 / 7500
IBAN: SK05 7500 0000 0040 1472 7524