Prvé sväté prijímanie 2016

1svate_prijimanie

V nedeľu 22. mája, na sviatok Najsvätejšej Trojice prijalo 11 detí z nášho spoločenstva po prvýkrát vo svojom živote prijalo Eucharistiu. Prejavilo tým svoje rozhodnutie začleniť sa do Kristovej Cirkvi, začať sa od Ježiša učiť žiť ako On a prijať za svoje poslanie, ktoré nám Ježiš v Cirkvi zveril.

Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto veľkej slávnosti, všetkým ktorí pripravili výzdobu, program či hudobný sprievod.

Veľká vďaka nášmu pánu farárovi otcovi Máriovi, ktorý deťom túto sviatosť vyslúžil, ako aj všetkým čo deti na túto krásnu chvíľu pripravovali.

Najväčšia vďaka je však nášmu Pánovi, ktorý sa takýmto tajuplným spôsobom dáva všetkým, ktorí po Ňom túžia. Chvála Ti Pane.

Pre všetky deti v tento ich veľký deň vyprosujeme neustálu snahu o osobnú svätosť. Nech im v tom pomáha časté prijímanie Pána ukrytého v oltárnej sviatosti.

prve_svate_prijimanie

prve_svate_prijimanie2

prve_svate_prijimanie3

prve_svate_prijimanie4

prve_svate_prijimanie5

prve_svate_prijimanie6

prve_svate_prijimanie7

 

Otec Jozef, ďakujeme

28.júna sa naša farnosť na nedeľných svätých omšiach vo farskom kostole i kostole sv. Jána Pavla II. na Čiernej vode rozlúčila so správcom farnosti, otcom Jozefom Kempom, vdp., ktorý od 1.júla už pôsobí na  svojom  novom pôsobisku vo farnosti Jarovce. Otec Jozef v našej farnosti pôsobil od januára 2007, predtým pôsobil vo farnostiach Bratislava – Rača, Bratislava – Podunajské Biskupice a Láb. Okrem svojej farskej pôsobnosti je od roku 2008 aj súdnym vikárom Bratislavskej arcidiecézy.

Počas rokov pôsobenia otca Jozefa nastali rozhodujúce kroky v pastorácii veriacich na Čiernej Vode. Od roku 2007 sa začali slúžiť 2 nedeľné sväté omše v priestoroch materskej školy a reštaurácie Bizmayer. Tým hlavným impulzom pre katolícke spoločenstvo na Čiernej Vode ale bolo to, že sa podarilo postaviť, skolaudovať a vysvätiť nový Boží chrám, už spomínaný  kostol sv. Jána Pavla II.

Na večernej svätej omši 29.júna sa otcovi Jozefovi  za spoločne strávené roky poďakovali aj členovia chrámových zborov SKLZ a Rybičky, ktoré v kostole sv. Jána Pavla II. hrávajú a spievajú najmä na nedeľných detských svätých omšiach.

Otec Jozef, ďakujeme za všetko a prajeme veľa síl, odhodlania a vyprosujeme veľa Božieho požehnania a vedenia vo Vašich ďalších krokoch.

jozef3jozef2jozef1

Veľká noc 2015 na Čiernej Vode

Fotoreportáž zo slávenie prvých veľkonočných sviatkov v kostole sv. Jána Pavla II. na Čiernej vode.

Veľká vďaka všetkým čo sa pričinili o ich prípravu a dôstojný priebeh. Špeciálna vďaka patrí Nadácii Pontis, ktorá prostredníctvom prostriedkov Nadačného fondu Telekom podporila doplnenie zvukovej techniky detského súboru Rybičky, ktorú už deti počas týchto osláv využili.

velkanoc1 velkanoc3 velkanoc2