Farníci z Čiernej Vody a exallievi strávili Family Day v Šaštíne

(Šaštín, 17. júna 2016) – “Vážení cestujúci, nastúpte do vlaku! Za chvíľu odchádzame… Konečná stanica Šaštín!” Toto sa ozývalo v špeciálnom vlaku, ktorý vyrazil z Vajnor a zastávky mal vo väčších miestach na trase: Vajnory, Trnava, Šaštín. Na púť sa v nedeľu 12. júna vybralo okolo tristo veriacich z Čiernej vody, kde saleziáni slúžia už niekoľko rokov detské sväté omše. Bývajú tu aj mnohí saleziánski exallievi a exallieve, ktorí v miestnom spoločenstve udržujú saleziánskeho ducha.

Pozvaní boli aj ďalší farníci a postupne sa k nim pridávali exallievi z mnohých kútov Slovenska, ako aj bývalí misijní dobrovoľníci a ďalší priaznivci saleziánskeho diela. “Vnímal som, ako sa okolo púte dejú zázraky. Koho som oslovil, ten pomohol,” hovorí hlavný organizátor Karol Poslúch. Mladí začínajúci animátori z Čiernej vody mali pridelenú službu v jednotlivých vagónoch. Rozdávali pamätné šatky, raňajky i občerstvenie.

Po príchode do Šaštína mnohí účastníci púte pristúpili k svätej spovedi. Presne na poludnie sa začala svätá omša. Hlavným celebrantom bol don Ivan Žitňanský a koncelebrantmi don Pavol Dzivý a don Jozef Luscoň. Po obede nasledoval zábavný program s názvom Family Day. Pestré aktivity boli pod taktovkou Združenia exallievov don Bosca na Slovensku s pomocou animátorov zo saleziánskeho strediska Miletičova. Nechýbala cukrová vata, varená čokoláda, pamätné medaily a iné darčeky.

Spomienkam a priateľským rozhovorom bol vytvorený široký priestor. Atmosféru prijatia vyzdvihol aj svetový prezident exallievov Michal Hort: “Všetkým srdečne ďakujem za tak skvelo pripravenú akciu. Bolo ozaj cítiť prítomnosť rodinného ducha. Ešte raz vďaka Bohu!”

Informoval Jozef Luscoň SDB