Vitajte na stránke občianskeho združenia OZ VLNA!

Naše občianske združenie OZ VLNA bolo založené v roku 2011 za účelom zastrešenia spoločných aktivít obyvateľov Čiernej vody.

Aktuálnym projektom je parčík s klubovňou na ulici Janka Kráľa 20, Chorvátsky Grob.

Prevádzkový poriadok klubovne

Popri tejto činnosti realizujeme viacero voľnočasových aktivít ako napríklad

 • letný splav
 • letný rodinný tábor
 • rodinná lyžovačka
 • farský ples
 • šarkaniádu
 • maľovanie na chodníku
 • spevácke, maliarske a tanečné krúžky
 • hľadanie pokladu
 • mikuláš
 • jasličková pobožnosť
 • spevácky zbor SKLZ

Na www.ozvlna.org Vás budeme informovať o aktuálnej činnosti združenia, zároveň sa tu môžete aktívne zapájať svojimi príspevkami.

Ivan Skaloš, Karol Posluch, Peter Bilik, Zdenko Machala, Michal Kružliak, Rastislav Žembery, Peter Fula, Peter Schmidt
(zakladajúci členovia OZ VLNA)

 

Pripravujeme nový Klub detí SRDCE PRE DETI

parcik1

parcik2