2-3% dane pre OZ Vlna za rok 2022

Tlačivá pre 2% dane za zdaňovacie obdobie 2022
Zamestnanec: Vyhlásenie 23 (zmena v zaokrúhľovaní, po novom matematicky, nie na eurocenty nadol, viď poznámka  k r.13)
Potvrdenie pre 3% dane:
  1. Stiahnuť tlačivá (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane)
  2. Vyplniť údaje, sumu dane, 2%, podpísať, zamestnávateľa požiadať o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane (väčšinou Vám to dajú na vlastnom tlačive ako výstup zo mzdového softvéru).
  3. Podať obidve tlačivá na Daňový úrad.
SZČO, Právnické subjekty
Údaje do daňového priznania:
VLNA Chorvátsky Grob
Občianske Združenie
Bottova 20, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 42256569
Banka ČSOB
Číslo účtu: 4014727524 / 7500
IBAN: SK0575000000004014727524

Za podporu nášho združenia Vám srdečne ďakujeme!

ĎAKUJEME!