Prvé sväté prijímanie 2016

1svate_prijimanie

V nedeľu 22. mája, na sviatok Najsvätejšej Trojice prijalo 11 detí z nášho spoločenstva po prvýkrát vo svojom živote prijalo Eucharistiu. Prejavilo tým svoje rozhodnutie začleniť sa do Kristovej Cirkvi, začať sa od Ježiša učiť žiť ako On a prijať za svoje poslanie, ktoré nám Ježiš v Cirkvi zveril.

Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto veľkej slávnosti, všetkým ktorí pripravili výzdobu, program či hudobný sprievod.

Veľká vďaka nášmu pánu farárovi otcovi Máriovi, ktorý deťom túto sviatosť vyslúžil, ako aj všetkým čo deti na túto krásnu chvíľu pripravovali.

Najväčšia vďaka je však nášmu Pánovi, ktorý sa takýmto tajuplným spôsobom dáva všetkým, ktorí po Ňom túžia. Chvála Ti Pane.

Pre všetky deti v tento ich veľký deň vyprosujeme neustálu snahu o osobnú svätosť. Nech im v tom pomáha časté prijímanie Pána ukrytého v oltárnej sviatosti.

prve_svate_prijimanie

prve_svate_prijimanie2

prve_svate_prijimanie3

prve_svate_prijimanie4

prve_svate_prijimanie5

prve_svate_prijimanie6

prve_svate_prijimanie7