Rodinný tábor v Jasnej

Tento rok nám opäť vyšiel nádherný čas strávený spolu a naplnený bohatým a zaujímavým programom. Od nedele 6. augusta až do nasledovnej nedele vytvorilo 45 rodiniek v Demänovskej doline nádherné a živé spoločenstvo. Veľmi tomu prispela aj prítomnosť drahých kňazov – otca Cyrila Sitára, správcu kostola sv. Jána Pavla II. Na Čiernej Vode, ako aj dona Jožka Luscoňa, sdb, ktorý v našej farnosti v nedávnej minulosti pôsobil. Každodenná svätá omša, spoločná modlitba aj možnosť sviatosti zmierenia je duchovný bonus, ktorý dáva rodinnému táboru už od prvých ročníkov špeciálny náboj.

Prostredie Jasnej poskytovalo možnosti prechádzok aj náročnejšej turistiky. Súčasťou programu bol spoločný výlet k Demänovskej jaskyni slobody.

jasna1

Napriek premenlivému počasiu počas celého týždňa, bol nám dopriaty nádherný slnečný deň.

jasna2

Pekným momentom výletu bola svätá omša pri turistickom chodníku v blízkosti rozhľadne Ostredok, ktorú celebrovali don Luscoň a otec Cyril. Bolo pekné vidieť, že na chvíľu sa zastavili i viacerí okoloidúci turisti, najmä počas homílie, ktorá bola oslavou prírody ako dokonalého stvoriteľského diela.

jasna3

Náš rodinný tábor mal aj špeciálneho hudobného hosťa, po celý čas s nami bol Miro Šmilňák, ktorého viacerí poznajú najmä pod pseudonymom Miro Jilo, a ktorý k nám zavítal aj so svojou rodinkou.

jasna4

http://www.mirojilo.sk/

Ako súčasť táborového programu nám Miro predstavil svoj unikátny program Pesničkohry (nielen) pre deti. Deti si pesničky spojené s tancom, hrami a pohybovými aktivitami veľmi užili,

jasna5

ale keďže treba ešte raz zdôrazniť, že Pesničkohry nie sú výlučne pre deti, užili si ich aj rodičia, ktorým ich deti pomohli premeniť sa na chvíľu na múmie.

jasna6

 

Ako každý rok, program mal svoju nosnú tému. A sa už tiež stalo zvykom, táto téma sa preniesla do textu  táborovej hymny, ktorú pre nás zložil náš priateľ Peter Janků. Spievali sme o čnostiach, každý deň sme sa na jednu zamerali a naučili o nej 1 slohu.

Hlboko sme sa ale venovali aj príbehu človeka, ktorý bez pochybností kresťanskými čnosťami oplýval. Titusovi Zemanovi. Kňazovi, mučeníkovi za duchovné povolania, ktorý bude už čoskoro, v sobotu 30.septembra v priestoroch pri kostole sv. rodiny v bratislavskej Petržalke, blahorečený.

jasna7

www.tituszeman.sk

Kňaz, salezián, ktorý sa narodil v roku 1915 v nám blízkych Vajnoroch, sa v dôsledku veľkej perzekúcie kléru v roku 1950 rozhodol zorganizovať z pohľadu vtedajšej štátnej moci ilegálne odchody do zahraničia tak bohoslovcov, ktorým nebolo umožnené dosštudovať, ako aj kňazov, ktorým nebolo umožnené ich kňažské povolanie vykonávať.

Po dvoch úspešných prechodoch cez ostro stráženú hranicu do Rakúska prišiel tretí pokus, pri ktorom bola celá skupina zadržaná. Titus Zeman bol počas vyšetrovania vystavený ťažkému psychickému aj fyzickému mučeniu a celkovo vo väzení strávil takmer 13 rokov. Dňa 7. januára 1969, necelých 5 rokov po podmienečnom prepustení z väzby, mučením oslabené srdce dona Titusa Zemana dotĺklo.

jasna8

S cieľom najmä našim dospievajúcim deťom priblížiť ťažké podmienky cirkvi v povojnovom období, ako aj atmosféru a absurdnosť vykonštruovaných procesov 50-tych rokov, súčasťou programu bol aj zinscenovaný proces s Titusom Zemanom a jeho pomocníkmi, v ktorom boli súdení za trestný čin vlastizrady a špionáže, inšpirovaný zachovanými dokumentami zo skutočného súdneho pojednávania z 20. až 22. februára 1952.

jasna10

Svojich rolí sa výborne zhostili Karol Posluch (sudca), Peťo Janků (štátny žalobca), Martin Dilong (advokát), ako aj Dominik, Jakub, Damián a Dávid – chalani, ktorí zahrali vypočúvaných a súdených pomocníkov Titusa Zemana.

V postave dona Titusa sa  predstavil Robo Mruk.

jasna11

Do prípravy rodinného tábora sa opäť aktívne zapojilo mnoho rodiniek. Veríme, že táto krásna služba sa im stonásobne vráti.

Zoznam by bol dlhý, ale špeciálne chceme predsa len poďakovať Marietke Horáčkovej a Lucke a Mariánovi Haverlíkovcom, ktorí na svoje plecia predsa len prevzali väčšinu vecí, ktoré bolo potrebné aj počas tohto týždňa riešiť. Veľká vďaka, boli ste skvelí, ďakujeme Vám všetci a už sa tešíme na ďalší ročník!

jasna12

Text:      Ivan

Foto:     don Luscoň, Ivan, archív

Farníci z Čiernej Vody a exallievi strávili Family Day v Šaštíne

(Šaštín, 17. júna 2016) – “Vážení cestujúci, nastúpte do vlaku! Za chvíľu odchádzame… Konečná stanica Šaštín!” Toto sa ozývalo v špeciálnom vlaku, ktorý vyrazil z Vajnor a zastávky mal vo väčších miestach na trase: Vajnory, Trnava, Šaštín. Na púť sa v nedeľu 12. júna vybralo okolo tristo veriacich z Čiernej vody, kde saleziáni slúžia už niekoľko rokov detské sväté omše. Bývajú tu aj mnohí saleziánski exallievi a exallieve, ktorí v miestnom spoločenstve udržujú saleziánskeho ducha.

Pozvaní boli aj ďalší farníci a postupne sa k nim pridávali exallievi z mnohých kútov Slovenska, ako aj bývalí misijní dobrovoľníci a ďalší priaznivci saleziánskeho diela. “Vnímal som, ako sa okolo púte dejú zázraky. Koho som oslovil, ten pomohol,” hovorí hlavný organizátor Karol Poslúch. Mladí začínajúci animátori z Čiernej vody mali pridelenú službu v jednotlivých vagónoch. Rozdávali pamätné šatky, raňajky i občerstvenie.

Po príchode do Šaštína mnohí účastníci púte pristúpili k svätej spovedi. Presne na poludnie sa začala svätá omša. Hlavným celebrantom bol don Ivan Žitňanský a koncelebrantmi don Pavol Dzivý a don Jozef Luscoň. Po obede nasledoval zábavný program s názvom Family Day. Pestré aktivity boli pod taktovkou Združenia exallievov don Bosca na Slovensku s pomocou animátorov zo saleziánskeho strediska Miletičova. Nechýbala cukrová vata, varená čokoláda, pamätné medaily a iné darčeky.

Spomienkam a priateľským rozhovorom bol vytvorený široký priestor. Atmosféru prijatia vyzdvihol aj svetový prezident exallievov Michal Hort: “Všetkým srdečne ďakujem za tak skvelo pripravenú akciu. Bolo ozaj cítiť prítomnosť rodinného ducha. Ešte raz vďaka Bohu!”

Informoval Jozef Luscoň SDB

Pochod za život 2015

image00

La Vita, l’Amore, la Famiglia

Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska sa dňa 20. septembra 2015 v Bratislave konal v poradí druhý Národný pochod za život.

image02

Cieľom pochodu bolo vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci pochodu žiadali spoločnosť a najmä zodpovedných verejných činiteľov o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť (viac  na http://pochodzazivot.sk/o-pochode-za-zivot-2015/#misia).

image01

Pochodu sa zúčastnilo viacero rodín z nášho spoločenstva, pričom ako outfit nám výborne poslúžili tričká z rodinného tábora s motívom života, lásky  a rodiny. Prišli sme vyjadriť svoje presvedčenie, že dar života je hodnota, ktorá vyžaduje ochranu za každých okolností, že potrat nie je nikdy riešením, ale bezprecedentným zlom, ktoré zraňuje a poznačuje tých, ktorých sa týka.  Chceli sme vyjadriť svoju vlastnú radosť zo života a ďakovať za našu  účasť na Božom stvoriteľskom diele, tento zázrak, ktorý môžeme žiť v našich rodinách.

image04

V prosbe a modlitbe za ochranu daru života sa môžeme obrátiť na svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v hladovej komore koncentračného tábora Auschwitz, a to aj formou tejto modlitby schválenej Arcibiskupským úradom v Bratislave (Prot N. 3670/2015):

Svätý Maximilián Kolbe, patrón hnutia za život,
vypočuj moju modlitbu, ktorou sa na teba obraciam s dôverou.

 

image03

 

Sv. Maximilián, ctím si tvoj život,
ktorý ožarovala neotrasiteľná viera v tajomstvo Vtelenia.
Ctím si tvoje svedectvo o svätosti života
a tvoje úplné obetovanie sa za život iných,
keď si sa ponúkol za spoluväzňa.
Prosím ťa, dotkni sa svedomia tých, čo uvažujú o potrate.
Vypros obrátenie a uzdravenie mužom a ženám,
ktorí si zvolili potrat namiesto daru života.
Prihováraj sa za všetky nenarodené deti.
Nech ich matky uvidia, počujú a pocítia,
že to, čo nosia vo svojom lone je osoba,
zvláštny a jedinečný dar od Boha, ich Stvoriteľa.
Prosím ťa, daj útechu ženám,
ktoré trpia traumou z vykonaného potratu a vnukni im,
aby hľadali duchovnú a psychologickú pomoc.
Prosíme ťa, dodaj odvahy a múdrosti všetkým ľuďom v hnutí za život,
aby mohli byť svedkami posvätnosti života plnými pokoja.
Prihováraj sa za našich mladých,
ktorí sa zúčastňujú pochodov za život a dávajú svedectvo, aby ich Boh žehnal a chránil.
Prosím ťa, dotkni sa sŕdc našich zákonodarcov, sudcov a iných spoluobčanov,
aby už metla potratov nebola právom v našej vlasti.
O to prosím v mene Ježiša Krista, nášho Pána.
Amen.