Historickým vlakom k historickej Bazilike

sastin

Popri veľmi úspešných pravidelných akciách ako rodinný tábor, farská lyžovačka či rodinný splav, pri príležitosti roka 2014 venovaného patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii zorganizovalo Občianske združenie VLNA z Chorvátskeho Grobu, časť Čierna Voda doposiaľ najväčšiu akciu – farskú púť historickým vlakom k Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

V nedeľu 25.05.2014 sa na železničnej stanici vo Vajnoroch stretlo viac ako 350 netrpezlivých pútnikov, ktorí do posledného miesta obsadili pristavenú súpravu historických vagónov z medzivojnového obdobia. Celý vlak, v ktorom nechýbal ani štýlový reštauračný vozeň ponúkajúci občerstvenie, ťahal oranžový motorový rušeň T679 z roku 1965, familiárne nazývaný „Pomaranč“.

Nakoľko v tú nedeľu bolo naozaj krásne počasie, deti aj dospelí sa kochali výhľadom z okna, a to počas celej jazdy cez Trnavu a Smolenice, až do cieľovej stanice v Šaštíne. Po vystúpení z vlaku sa náš sprievod vybral smerom k Bazilike, ktorú väčšina z pútnikov navštívila po prvý krát v živote.

V Bazilike účastníkom púte odslúžil svätú omšu náš farský kňaz vdp. Jozef Kemp, pri čom mu koncelebrovali aj dvaja vzácni hostia – otec provinciál Saleziánov na Slovensku don Karol Maník, SDB a don Jozef Kupka, SDB, ktorý slúži detské sväté omše na Čiernej Vode. Počas omše dotváral atmosféru veľkej slávnosti náš spevácky zbor SKLZ spolu s detským zborom Rybičky.

Po svätej omši mnohí pútnici využili možnosť prehliadky Baziliky aj s historickým výkladom správcu farnosti dona Jána Čverčka, SDB. Po drobnom občerstvení nastal čas vrátiť sa do vlaku, ktorý pútnikov priviezol naspäť domov. Síce unavených, ale naplnených dobrým pocitom z duchovného zážitku a spoločnosti skvelých ľudí.

Prvá spoločná púť nielen že veľmi utužila spoločenstvo veriacich na Čiernej Vode, ale počas zbierky vo vlaku bolo vyzbieraných aj 777 € na zariadenie Pastoračného centra pri novom kostole Matky Milosrdenstva na Čiernej Vode. Všetkým, ktorí prispeli, vyslovujeme veľké ďakujem.
OZ Vlna 31.mája 2014