Získali sme podporu pre náš projekt z programu sppolocne.sk

Opäť sa ukázalo, že zomknutá skupina nadšencov dokáže veľa.

V nedeľu 19. augusta o polnoci sa skončilo internetové hlasovanie za podporu komunitných projektov na celom Slovensku v rámci nadačného programu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. SPPoločne.
Na druhom mieste v regióne Západ, s celkovým ziskom 2349 hlasov, skončil projekt Detského ihriska na Čiernej Vode, pre ktorý Občianske združenie Vlna žiadalo maximálnu sumu 10.000 eur. Projekt sa tým zaradil medzi úspešných žiadateľov, keďže dotácia bude poskytnutá prvým 5 projektom s najvyšším počtom hlasujúcich.
Ide o oddychovú zónu v rámci lokality „Spisovateľské ulice“ medzi ulicami Hviezdoslavova a Janka Kráľa, ktorá však vďaka blízkosti Suchého miesta, PH2 a uvažovaného pešieho prepojenia s Javorovou alejou bude využiteľná pre širšie okolie.
Tento projekt je výborným príkladom toho, že životné prostredie sa dá skvalitňovať aj bez zapájania obecného úradu, ktorý v súčasnosti rieši mnohé komplikované až existenčné problémy obce. Okrem iného poukazuje na to, že spolupráca a komunikácia obyvateľov s developerom je obojstranne prospešná.
V tomto prípade developer (Spoločnosť Ježišova) poskytol úsek pozemku, ktorý nie je stavebne využiteľný, ale je vhodný na pešie prepojenie dvoch ulíc s možnosťou dobudovania oddychovej zóny.
Obyvatelia „spisovateľských ulíc“ sa počas niekoľkých mesiacov vyzbierali na základné stavebné úpravy, časť financií sa podarilo získať aj z nadačných programov spoločnosti ORANGE. Spoločnosť Ježišova dodala masívny drevený kríž ako centrálny bod zóny a iniciatívu podporila aj finančne. Stavebná firma DONAK prispela dobudovaním verejného osvetlenia.
Prostriedky získané z SPPoločne budú použité na osadenie zóny lavičkami a vybavením detského ihriska – preliezky, hojdačky. Je potešujúce, že za projekt hlasovalo množstvo ľudí z oboch častí obce.
Sú aj takí, ktorým oddychová zóna vyrastie takmer pod nosom a nespravili pre to nič. Vďaka tým, ktorí sa dokázali nadchnúť a od začiatku verili, sa však čoskoro stane skutočnosťou.