Otec Jozef, ďakujeme

28.júna sa naša farnosť na nedeľných svätých omšiach vo farskom kostole i kostole sv. Jána Pavla II. na Čiernej vode rozlúčila so správcom farnosti, otcom Jozefom Kempom, vdp., ktorý od 1.júla už pôsobí na  svojom  novom pôsobisku vo farnosti Jarovce. Otec Jozef v našej farnosti pôsobil od januára 2007, predtým pôsobil vo farnostiach Bratislava – Rača, Bratislava – Podunajské Biskupice a Láb. Okrem svojej farskej pôsobnosti je od roku 2008 aj súdnym vikárom Bratislavskej arcidiecézy.

Počas rokov pôsobenia otca Jozefa nastali rozhodujúce kroky v pastorácii veriacich na Čiernej Vode. Od roku 2007 sa začali slúžiť 2 nedeľné sväté omše v priestoroch materskej školy a reštaurácie Bizmayer. Tým hlavným impulzom pre katolícke spoločenstvo na Čiernej Vode ale bolo to, že sa podarilo postaviť, skolaudovať a vysvätiť nový Boží chrám, už spomínaný  kostol sv. Jána Pavla II.

Na večernej svätej omši 29.júna sa otcovi Jozefovi  za spoločne strávené roky poďakovali aj členovia chrámových zborov SKLZ a Rybičky, ktoré v kostole sv. Jána Pavla II. hrávajú a spievajú najmä na nedeľných detských svätých omšiach.

Otec Jozef, ďakujeme za všetko a prajeme veľa síl, odhodlania a vyprosujeme veľa Božieho požehnania a vedenia vo Vašich ďalších krokoch.

jozef3jozef2jozef1

Comments are closed.