Parčík spisovateľské ulice

Naše spoločné Občianske združenie OZ Vlna, do dnešného dňa vďaka vašej štedrosti vyzbieralo od 26darcov 2.307 €  plus od 9osôb prostredníctvom 2%DzP 2.189€ (tieto zdroje však k dispozícii budú najskôr až na jeseň). Srdečná vďaka každému jednotlivcovi !

Celkový náklad len stavebných úprav (terénne úpravy- podkladový štrk, bočné hranice z DT tvárnic, chodník zo zámkovej dlažby, zásypy okrasným kameňom po stranách) ešte bez výsadby, lavičiek a detských preliezok je stanovený na cca 8.900€ ako sme avizovali vo Februári, avšak vybudovanie verejného osvetlenia (rozvody + inštalácia 2 lámp) ešte navýšili rozpočet o ďalších cca 1.300€. Tento náklad sme požiadali zastrešiť firmu Donak s.r.o. (p.T.Zajac), ktorý ako sponzor by sa touto formou tiež spolupodieľal na našom spoločnom diele.

Obec nám prisľúbila tiež príspevok z verejnej kasy cca 500-1.000 €. Keď pripočítame príspevok majiteľa pozemku SJ 1.000€ dostávame sa so zdrojmi krytia na cca 6.500 € (vrátane 2% pre OZ z DÚ). Do celkového nákladu však chýba spomínaných cca 2.400€.

Okrem samotných zbierok nás všetkých sa spoliehame ešte na Nadáciu ORANGE, kde sa ako OZ uchádzame vo viacerých programoch o podporu tohto diela => avšak tieto zdroje budú prevažne určené na pokrytie spomínaných nákladov mimo stavebných úprav, tj. na nákup lavičiek, preliezok pre deti, pieskoviska, príp. výsadby zelene a pod.

Ohľadom prípadnej brigády roznosenia dunajského kameňa (okrasný štrk) ku chodníku by sme vás ešte informovali dodatočne krátkou výzvou o zapojenie sa niektorú slnečnú sobotu behom leta. Pre tých, ktorí by sa zvážili zapojiť aj finančne – keď aj symbolickým príspevkom uvádzam ešte raz č. BÚ OZ Vlna vedený v ČSOB: 4014727524/ 7500. Do poznámky prosím uviesť vaše „meno a parčík“.

Srdečná VĎAKA ešte raz v mene všetkých obyvateľov – vás susedov za každý už zaslaný príspevok na skultúrnenie nášho SPOLOČNÉHO prostredia, ako aj tým – ktorí sa tak ešte snáď chystajú J Pevne veríme, že v priebehu leta by sa nám spoločne podarilo stavebnú časť tohto diela dotiahnuť úspešne do konca !

Vizualizácia:

 

 

 

 

 

Peter Schmidt         0911 910 586               predseda OZ Vlna

 

 

 

 

Leave a Reply