Vitajte na stránke občianskeho združenia OZ VLNA!

Naše občianske združenie OZ VLNA bolo založené v roku 2011 za účelom zastrešenia spoločných aktivít obyvateľov Čiernej vody.

Hlavným poslaním OZ VLNA je výstavba katolíckeho kostola s pastoračným centrom v miestnej časti Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob.

Aktuálnym projektom je výstavba parčíka a detského ihriska medzi ulicami J.Kráľa a Hviezdoslava.

Popri tejto činnosti realizujeme viacero voľnočasových aktivít ako napríklad

 • letný splav
 • letný rodinný tábor
 • rodinná lyžovačka
 • farský ples
 • šarkaniádu
 • maľovanie na chodníku
 • spevácke, maliarske a tanečné krúžky
 • hľadanie pokladu
 • mikuláš
 • jasličková pobožnosť
 • spevácky zbor SKLZ

Na www.ozvlna.org Vás budeme informovať o aktuálnej činnosti združenia, zároveň sa tu môžete aktívne zapájať svojimi príspevkami.

Ivan Skaloš, Karol Posluch, Peter Bilik, Zdenko Machala, Michal Kružliak, Rastislav Žembery, Peter Fula, Peter Schmidt
(zakladajúci členovia OZ VLNA)

Leave a Reply