Získali sme podporu pre náš projekt z programu sppolocne.sk

Opäť sa ukázalo, že zomknutá skupina nadšencov dokáže veľa.

V nedeľu 19. augusta o polnoci sa skončilo internetové hlasovanie za podporu komunitných projektov na celom Slovensku v rámci nadačného programu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. SPPoločne.
Na druhom mieste v regióne Západ, s celkovým ziskom 2349 hlasov, skončil projekt Detského ihriska na Čiernej Vode, pre ktorý Občianske združenie Vlna žiadalo maximálnu sumu 10.000 eur. Projekt sa tým zaradil medzi úspešných žiadateľov, keďže dotácia bude poskytnutá prvým 5 projektom s najvyšším počtom hlasujúcich.
Ide o oddychovú zónu v rámci lokality „Spisovateľské ulice“ medzi ulicami Hviezdoslavova a Janka Kráľa, ktorá však vďaka blízkosti Suchého miesta, PH2 a uvažovaného pešieho prepojenia s Javorovou alejou bude využiteľná pre širšie okolie.
Tento projekt je výborným príkladom toho, že životné prostredie sa dá skvalitňovať aj bez zapájania obecného úradu, ktorý v súčasnosti rieši mnohé komplikované až existenčné problémy obce. Okrem iného poukazuje na to, že spolupráca a komunikácia obyvateľov s developerom je obojstranne prospešná.
V tomto prípade developer (Spoločnosť Ježišova) poskytol úsek pozemku, ktorý nie je stavebne využiteľný, ale je vhodný na pešie prepojenie dvoch ulíc s možnosťou dobudovania oddychovej zóny.
Obyvatelia „spisovateľských ulíc“ sa počas niekoľkých mesiacov vyzbierali na základné stavebné úpravy, časť financií sa podarilo získať aj z nadačných programov spoločnosti ORANGE. Spoločnosť Ježišova dodala masívny drevený kríž ako centrálny bod zóny a iniciatívu podporila aj finančne. Stavebná firma DONAK prispela dobudovaním verejného osvetlenia.
Prostriedky získané z SPPoločne budú použité na osadenie zóny lavičkami a vybavením detského ihriska – preliezky, hojdačky. Je potešujúce, že za projekt hlasovalo množstvo ľudí z oboch častí obce.
Sú aj takí, ktorým oddychová zóna vyrastie takmer pod nosom a nespravili pre to nič. Vďaka tým, ktorí sa dokázali nadchnúť a od začiatku verili, sa však čoskoro stane skutočnosťou.

Parčík spisovateľské ulice

Naše spoločné Občianske združenie OZ Vlna, do dnešného dňa vďaka vašej štedrosti vyzbieralo od 26darcov 2.307 €  plus od 9osôb prostredníctvom 2%DzP 2.189€ (tieto zdroje však k dispozícii budú najskôr až na jeseň). Srdečná vďaka každému jednotlivcovi !

Celkový náklad len stavebných úprav (terénne úpravy- podkladový štrk, bočné hranice z DT tvárnic, chodník zo zámkovej dlažby, zásypy okrasným kameňom po stranách) ešte bez výsadby, lavičiek a detských preliezok je stanovený na cca 8.900€ ako sme avizovali vo Februári, avšak vybudovanie verejného osvetlenia (rozvody + inštalácia 2 lámp) ešte navýšili rozpočet o ďalších cca 1.300€. Tento náklad sme požiadali zastrešiť firmu Donak s.r.o. (p.T.Zajac), ktorý ako sponzor by sa touto formou tiež spolupodieľal na našom spoločnom diele.

Obec nám prisľúbila tiež príspevok z verejnej kasy cca 500-1.000 €. Keď pripočítame príspevok majiteľa pozemku SJ 1.000€ dostávame sa so zdrojmi krytia na cca 6.500 € (vrátane 2% pre OZ z DÚ). Do celkového nákladu však chýba spomínaných cca 2.400€.

Okrem samotných zbierok nás všetkých sa spoliehame ešte na Nadáciu ORANGE, kde sa ako OZ uchádzame vo viacerých programoch o podporu tohto diela => avšak tieto zdroje budú prevažne určené na pokrytie spomínaných nákladov mimo stavebných úprav, tj. na nákup lavičiek, preliezok pre deti, pieskoviska, príp. výsadby zelene a pod.

Ohľadom prípadnej brigády roznosenia dunajského kameňa (okrasný štrk) ku chodníku by sme vás ešte informovali dodatočne krátkou výzvou o zapojenie sa niektorú slnečnú sobotu behom leta. Pre tých, ktorí by sa zvážili zapojiť aj finančne – keď aj symbolickým príspevkom uvádzam ešte raz č. BÚ OZ Vlna vedený v ČSOB: 4014727524/ 7500. Do poznámky prosím uviesť vaše „meno a parčík“.

Srdečná VĎAKA ešte raz v mene všetkých obyvateľov – vás susedov za každý už zaslaný príspevok na skultúrnenie nášho SPOLOČNÉHO prostredia, ako aj tým – ktorí sa tak ešte snáď chystajú J Pevne veríme, že v priebehu leta by sa nám spoločne podarilo stavebnú časť tohto diela dotiahnuť úspešne do konca !

Vizualizácia:

 

 

 

 

 

Peter Schmidt         0911 910 586               predseda OZ Vlna