Spoločná brigáda na konečnej úprave ihriska

Vydarená brigáda s plným nasadením. Kto nemakal, bolo mu zima :)

Pozvánka na brigádu a otvorenie detského ihriska

Vážení susedia – milí priatelia,                                                                   

V mene OZ Vlna si vás znovu  dovolíme informovať o dianí na našich spisovateľských uliciach. Ako sme avizovali v predchádzajúcom letáku, na jeseň sme sa sústredili  najmä na postavenie prechodového parčíka s malým  detským ihriskom. V tejto súvislosti Vás všetkých pozývame na dve dôležité akcie:

1.     Túto SOBOTU, 10NOV12 od 09:00 záverečná úprava detského ihriska.

Na túto akciu pozývame najmä oteckov s fúrikmi a lopatami, pretože budeme rozvážať privezený štrk, ktorý bude tvoriť podklad nášho ihriska. Pridať sa však môžu aj deti s detskými Tatrovkami, fúrikmi a malými lopatkami. Je zrejmé, že okrem kusiska odvedenej poctivej roboty nebude núdza aj o veselé zážitky.

2.     Nasledujúcu SOBOTU, 17NOV12 o 15:00 slávnostné otvorenie detského ihriska spojené s vysvätením kríža.

 V tento deň slávnostne odovzdáme našim deťom do užívania nové a krásne ihrisko, ktoré bude zároveň slúžiť ako prechodový parčík medzi našimi ulicami. Program otvorenia ihriska v sebe zahŕňa zaujímavé hry pre deti a ich rodičov, posvätenie kríža a občerstvenie s prekvapením. Prítomní budú aj predstavitelia Nadácie SPPoločne, miestneho developera SJ a p. farár Jozef Kemp.

 

Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou troškou pri budovaní tohto dôležitého diela. Ceníme si pomoc pri fyzickej aktivite na mieste budúceho  ihriska, pomoc pri získavaní grantov, finančných daroch, ako aj pri následnom sms hlasovaní, potrebnom pre získanie podstatnej finančnej podpory. Bez spolupráce nás všetkých by sa parčík a ihrisko určite nestali v takom krátkom čase skutočnosťou.

Získali sme podporu pre náš projekt z programu sppolocne.sk

Opäť sa ukázalo, že zomknutá skupina nadšencov dokáže veľa.

V nedeľu 19. augusta o polnoci sa skončilo internetové hlasovanie za podporu komunitných projektov na celom Slovensku v rámci nadačného programu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. SPPoločne.
Na druhom mieste v regióne Západ, s celkovým ziskom 2349 hlasov, skončil projekt Detského ihriska na Čiernej Vode, pre ktorý Občianske združenie Vlna žiadalo maximálnu sumu 10.000 eur. Projekt sa tým zaradil medzi úspešných žiadateľov, keďže dotácia bude poskytnutá prvým 5 projektom s najvyšším počtom hlasujúcich.
Ide o oddychovú zónu v rámci lokality „Spisovateľské ulice“ medzi ulicami Hviezdoslavova a Janka Kráľa, ktorá však vďaka blízkosti Suchého miesta, PH2 a uvažovaného pešieho prepojenia s Javorovou alejou bude využiteľná pre širšie okolie.
Tento projekt je výborným príkladom toho, že životné prostredie sa dá skvalitňovať aj bez zapájania obecného úradu, ktorý v súčasnosti rieši mnohé komplikované až existenčné problémy obce. Okrem iného poukazuje na to, že spolupráca a komunikácia obyvateľov s developerom je obojstranne prospešná.
V tomto prípade developer (Spoločnosť Ježišova) poskytol úsek pozemku, ktorý nie je stavebne využiteľný, ale je vhodný na pešie prepojenie dvoch ulíc s možnosťou dobudovania oddychovej zóny.
Obyvatelia „spisovateľských ulíc“ sa počas niekoľkých mesiacov vyzbierali na základné stavebné úpravy, časť financií sa podarilo získať aj z nadačných programov spoločnosti ORANGE. Spoločnosť Ježišova dodala masívny drevený kríž ako centrálny bod zóny a iniciatívu podporila aj finančne. Stavebná firma DONAK prispela dobudovaním verejného osvetlenia.
Prostriedky získané z SPPoločne budú použité na osadenie zóny lavičkami a vybavením detského ihriska – preliezky, hojdačky. Je potešujúce, že za projekt hlasovalo množstvo ľudí z oboch častí obce.
Sú aj takí, ktorým oddychová zóna vyrastie takmer pod nosom a nespravili pre to nič. Vďaka tým, ktorí sa dokázali nadchnúť a od začiatku verili, sa však čoskoro stane skutočnosťou.