Pozvánka na brigádu a otvorenie detského ihriska

Vážení susedia – milí priatelia,                                                                   

V mene OZ Vlna si vás znovu  dovolíme informovať o dianí na našich spisovateľských uliciach. Ako sme avizovali v predchádzajúcom letáku, na jeseň sme sa sústredili  najmä na postavenie prechodového parčíka s malým  detským ihriskom. V tejto súvislosti Vás všetkých pozývame na dve dôležité akcie:

1.     Túto SOBOTU, 10NOV12 od 09:00 záverečná úprava detského ihriska.

Na túto akciu pozývame najmä oteckov s fúrikmi a lopatami, pretože budeme rozvážať privezený štrk, ktorý bude tvoriť podklad nášho ihriska. Pridať sa však môžu aj deti s detskými Tatrovkami, fúrikmi a malými lopatkami. Je zrejmé, že okrem kusiska odvedenej poctivej roboty nebude núdza aj o veselé zážitky.

2.     Nasledujúcu SOBOTU, 17NOV12 o 15:00 slávnostné otvorenie detského ihriska spojené s vysvätením kríža.

 V tento deň slávnostne odovzdáme našim deťom do užívania nové a krásne ihrisko, ktoré bude zároveň slúžiť ako prechodový parčík medzi našimi ulicami. Program otvorenia ihriska v sebe zahŕňa zaujímavé hry pre deti a ich rodičov, posvätenie kríža a občerstvenie s prekvapením. Prítomní budú aj predstavitelia Nadácie SPPoločne, miestneho developera SJ a p. farár Jozef Kemp.

 

Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou troškou pri budovaní tohto dôležitého diela. Ceníme si pomoc pri fyzickej aktivite na mieste budúceho  ihriska, pomoc pri získavaní grantov, finančných daroch, ako aj pri následnom sms hlasovaní, potrebnom pre získanie podstatnej finančnej podpory. Bez spolupráce nás všetkých by sa parčík a ihrisko určite nestali v takom krátkom čase skutočnosťou.

Leave a Reply