Základy kostola na Čiernej Vode pripravené a posvätené, 26SEPT12

V pondelok, 24SEPT12 sa vo večerných hodinách uskutočnilo slávnostné posvätenie základov nového kostola na Čiernej Vode, v Chorvátskom Grobe.  Na tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnili aj bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský a starosta obce Miroslav Marynčák s manželkou.  Pán arcibiskup sa živo zaujímal o lokalitu výstavby, samotnú obec a očakávania od nového kostola. Udalosti sa zúčastnili aj viacerí poslanci obecného zastupiteľstva a členovia stavebnej komisie.

Počas slávnosti posvätenia základov p. arcibiskup Zvolenský spolu s katolíckym kňazom miestnej farnosti p. Kempom čítali state z písma, ktoré boli venované práve stavbe chrámov. Arcibiskup vo svojej slávnostnej reči vyjadril nádej, že sa nový kostol stane miestom stretávania ľudí v časti obce, ktorá sa veľmi rýchlo rozrastá a ktorá si takýto stánok skutočne zaslúži. Na posvätení základov sa zišlo viac ako sto ľudí, medzi nimi hojný počet detí, ktoré pripravili zaujímavý kultúrny program.  Arcibiskupa vystúpenia dvoch gospelových telies natoľko zaujali, že sa zaujímal o to, kde svoj  program nacvičujú – priestorom pre stretávanie a nácvik je dnes Denné centrum v Čiernej Vode, ktoré spravuje obec Chorvátsky Grob a rodinné domy jednotlivých členov spevokolu.

Slávnostná udalosť pokračovala  večerou, kde starosta obce M. Marynčák podrobne informoval arcibiskupa Zvolenského o situácii v obci, o demografickom vývoji a problémoch, s ktorými sa tunajšia samospráva aktuálne borí. Starosta Marynčák v rozhovore s metropolitom bratislavskej arcidiecézy vyzdvihol význam kostola na Čiernej Vode ako miesta, kde sa budú môcť stretávať veriaci, obyvatelia obce. „V minulosti bol práve kostol miestom, kde sa ľudia stretávali, preberali veci verejné, spoznávali sa a pomáhali si navzájom. Preto považujem výstavbu kostola za významnú vec, ktorú obec  plne podporuje.“

Leave a Reply