Kontakt

 

Kontaktná adresa

OZ Vlna
Bottova 20
900 25 Chorvatsky Grob

Kontaktné osoby
Predseda združenia: Peter Schmidt
Podpredseda združenia: Peter Fula

IČO: 42256569
DIČ: 2023368820
Banka ČSOB číslo účtu: 4014727524 / 7500
IBAN: SK05 7500 0000 0040 1472 7524

* indicates required field